Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmiAx - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmiAx
 
ActiveX grafické prvky a Web obrazy:

Grafický prvek PmiAx může být použit i v obraze určeném pro Web, viz Web obrazy. ActiveX objekty však podporuje pouze prohlížeč InternetExplorer. Z důvodů zabezpečení je však stále obtížnější spustit tyto objekty i v tomto prohlížeči. Proto je pro funkčnost na Webu použita následující logika:

- Pro obrazy, které mají nastaven konfigurátor Nastavení skriptovacího jazyka na "javascript":

V tom případě jsou ActiveX prvky PmTable a TrendsView emulovány. To znamená, že na klientovi neběží skutečný kód ActiveX, ale dynamická HTML stránka vytvořená při překladu obrazu. Tyto dva ActiveX objekty jsou pak funkční i v prohlížečích, které technologii ActiveX nepodporují (Chrome, Firefox ..). Jiné ActiveX však v těchto obrazech funkční nejsou.

Pro InternetExplorer verze 8 a nižší se však ActiveX neemuluje (tyto prohlížeče nepodporují HTML standardy) a spouští se ActiveX stejně jako ve variantě "vbscript (zastaralé)".

- Pro obrazy které mají nastaven konfigurátor Nastavení skriptovacího jazyka na "vbscript (zastaralé)":

Je to řešení pouze pro InternetExplorer. ActiveX objekty musí být na klientském počítači nainstalovány a povoleny pro InternetExplorer (viz: Konfigurace MS Internet Exploreru).

Pro PROMOTIC ActiveX objekty PmTable a TrendsView je připravena instalace, která vše potřebné provede (viz: "Download podpory Web klienta" na https://www.promotic.eu/cz/promotic/download/download.htm). Pokud tyto objekty nejsou na klientském PC nainstalovány, pak se InternetExplorer pokusí tyto objekty stáhnout přímo z PROMOTIC serveru aplikace, ale tento postup není doporučen, protože je nutno dočasně měnit přístupová práva a postup na nových verzích InternetExploreru je složitý.

Cizí ActiveX grafické objekty lze používat pro Web obrazy také se stejnými omezeními jako pro PROMOTIC ActiveX objekty. Pouze u cizích ActiveX objektů je nutno instalovat tento objekt na klientovi zvlášť.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice