Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ax události - záložka prvku PmiAx

Popis:
Události ActiveX objektu dané jeho výrobcem. Možno definovat algoritmus skriptu..
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice