Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ActiveX - záložka prvku PmiAx

Popis:
Vlastnosti ActiveX objektu.
Konfigurační položky:
ProgIDProgramátorský název ActiveX objektu (dáno výrobcem), nebo identifikačního čísla ActiveX objektu (zapsané v registru Windows), který má být tímto prvkem zobrazen. Pomocí tlačítka vpravo lze otevřít okno se seznamem ActiveX objektů nainstalovaných na daném počítači a odtud si lze ActiveX objekt vybrat.

Příklad vyplnění pro ActiveX objekt PmTable: ProgID OCX prvku je buď PMTABLE.PmTableCtrl.1 nebo identifikační číslo objektu {19BA6EE6-4BB4-11D1-8085-0020AFC8C4AF}.

VlastnostiTlačítkem se otevře okno pro zadávání vlastností konkrétního ActiveX objektu.
ObrysTyp obrysu prvku:
Žádný - Žádný obrys
Jednoduchá čára - Jednoduchý obrys prvku
Statický - Jednoduchý 3D obrys prvku
3D - Třírozměrný obrys prvku
Modální - Modální obrys prvku
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice