Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScaleTime - záložka objektu TrendsView

Popis:
Nastavení stupnice časové osy trendů.

Tato záložka je v konfiguračním okně, které lze otevřít pomocí konfigurátoru PmiAx > ActiveX > Vlastnosti.

Konfigurační položky:
UmístěníTyp umístění stupnice hodnotové/časové

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Location.

0 = není zobrazena
1 = spodní strana
2 = horní strana
3 = obě strany
Směr růstu hodnot na stupniciSměr vykreslování hodnot u časové/hodnotové stupnice

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Direction.

0 = zleva doprava
1 = zprava doleva
Popisky vnitřní části stupnice viditelnéViditelnost popisků vnitřní části stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelVisible.

Vzdálenost čárek stupniceVzdálenost stupnice od plochy grafu

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Distance.

Barva čárek stupniceBarva popisků stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelColor.

Vzdálenost popisků stupniceVzdálenost popisků stupnice od hlavních čarek stupnice (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelDistance.

Formát popiskůTyp zadávání formátu popisků stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelFormatType.

1 = dle počtu číslic za des.tečkou
10 = dle formátovaní C++
Hodnota formátuFormát popisků stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelFormat.

Písmo popiskůPísmo popisků stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelFont.

Popisky okrajů stupnice viditelnéViditelnost popisků okrajů stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelBorderVisible.

Barva popisků okrajů stupniceBarva popisků okrajů stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelBorderColor.

Písmo popisků okrajů stupnicePísmo okrajů stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelBorderFont.

Formát popisků okrajůTyp zadávání formátu popisků okrajů stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelBorderFormatType.

1 = dle počtu číslic za des.tečkou
10 = dle formátovaní C
Hodnota formátuFormát popisků okrajů stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LabelBorderFormat.

Hlavní dílky stupnice:
Typ zarovnáníTyp zarovnání hlavních dílků stupnice vůči hodnotám na ose.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AlignType.

Upozornění! Zarovnání stupnice není funkční na Webu a lokálně je funkční omezeně. Doporučuje se nepoužívat (zastaralé) a zůstává jenom z důvodu kompatability.

0 = Žádné zarovnání
1 = Automatické
2 = Podle absolutní hodnoty času
3 = Procento z délky čas.osy
Hodnota zarovnáníHodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám. Význam závisí na hodnotě "Typ zarovnání".

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AlignValue.

Upozornění! Zarovnání stupnice není funkční na Webu a lokálně je funkční omezeně. Doporučuje se nepoužívat (zastaralé) a zůstává jenom z důvodu kompatability.

Počet dílků jakZpůsob určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountType.

0 = automaticky
10 = dle vzdálenosti dvou dílků
11 = dle vzdálenosti dvou dílků - v sekundách
12 = dle vzdálenosti dvou dílků - v minutách
13 = dle vzdálenosti dvou dílků - v hodinách
14 = dle vzdálenosti dvou dílků - ve dnech
20 = dle vzdálenosti dílků - procento z délky čas.osy
25 = zadáním počtu
Hodnota určuje počet dílků, viz 'Počet dílků'Počet hlavních dílků popisků stupnice

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountValue.

Barva čárekBarva hlavních dílků stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TicksColor.

Délka čárekDélka čárky hlavních dílků (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TicksLength.

Šířka čárkyŠířka čárky hlavních dílků (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TicksWidth.

Vedlejší dílky stupnice:
Počet vedlejších dílků v jednom hlavnímPočet vedlejších dílků mezi dvěma hlavními.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksNum.

Barva čárekBarva vedlejších dílků stupnice.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksColor.

Délka čárekDélka čárky vedlejších dílků (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksLength.

Šířka čárkyŠířka čárky vedlejších dílků (v pixelech).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksWidth.

Viz také:
- Záložka ScaleValue
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice