Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Grid - záložka objektu TrendsView

Popis:
Nastavení vlastností mřížky.

Tato záložka je v konfiguračním okně, které lze otevřít pomocí konfigurátoru PmiAx > ActiveX > Vlastnosti.

Konfigurátory - GridTime (svislé čáry mřížky na ose času):
VisibleViditelnost čar mřížky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Visible.

BarvaBarva čar mřížky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Color.

ŠířkaŠířka čár mřížky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Width.

Typ čáryTyp čáry mřížky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LineType.

0 = čára plná
1 = čára čárkovaná
2 = čára tečkovaná
3 = čára čerchovaná
4 = čára dvojitě čerchovaná
Typ zarovnáníTyp zarovnání hlavních dílků stupnice, čar mřížky vůči hodnotám na ose.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AlignType.

0 = Žádné zarovnání
1 = Automatické
2 = Podle absolutní hodnoty času
3 = Procento z délky časové osy
10 = Stejně jako jsou hlavní dílky stupnice
Hodnota zarovnáníHodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám. Význam závisí na hodnotě "Typ zarovnání".

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AlignValue.

Počet čarZpůsob určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountType.

0 = automaticky
10 = dle vzdálenosti dvou dílků
11 = dle vzdálenosti dvou dílků - v sekundách
12 = dle vzdálenosti dvou dílků - v minutách
13 = dle vzdálenosti dvou dílků - v hodinách
14 = dle vzdálenosti dvou dílků - ve dnech
20 = dle vzdálenosti dílků - procento z délky časové osy
25 = dle počtu dílků
40 = čáry jen u bodů
70 = čáry jen u hlavních dílků stupnice
80 = U hlavních a vedlejších dílků stupnice
Hodnota pro počet, zavisí na nastavení 'Počet čar'Počet hlavních dílků popisků stupnice

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountValue.

Konfigurátory - GridValue (vodorovné čáry mřížky na hodnotové ose):
VisibleViditelnost čar mřížky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Visible.

BarvaBarva čar mřížky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Color.

ŠířkaŠířka čár mřížky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Width.

Typ čaryTyp čáry mřížky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti LineType.

0 = čára plná
1 = čára čárkovaná
2 = čára tečkovaná
3 = čára čerchovaná
4 = čára dvojitě čerchovaná
Typ zarovnáníTyp zarovnání hlavních dílků stupnice, čar mřížky vůči hodnotám na ose.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AlignType.

0 = Žádné zarovnání
1 = Automatické
2 = Podle absolutní hodnoty času
3 = Procento z délky hodnotové osy
10 = Stejně jako jsou hlavní dílky stupnice
Hodnota zarovnáníHodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám. Význam závisí na hodnotě "Typ zarovnání".

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AlignValue.

Počet čarZpůsob určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountType.

0 = Automaticky
10 = Dle vzdálenosti dvou dílků
20 = Dle vzdálenosti dílků - procento z délky hodnot.osy
25 = Dle počtu dílků
70 = Čáry jen u hlavních dílků stupnice
80 = U hlavních a vedlejších dílků stupnice
Hodnota pro počet, zavisí na nastavení 'Počet čar'Počet hlavních dílků popisků stupnice

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountValue.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice