Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GraphView - záložka objektu TrendsView

Popis:
Nastavení grafického zobrazení trendů. Tyto konfigurátory nastavují grafický vzhled. Tento vzhled je vidět, pokud je konfigurátor Způsob prohlížení dat nastaven na grafický nebo vlastnost ViewMode je nastavena na "graph".

Tato záložka je v konfiguračním okně, které lze otevřít pomocí konfigurátoru PmiAx > ActiveX > Vlastnosti.

Konfigurační položky:
Barva pozadíBarva pozadí prohlížeče.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BackgroundColor.

Typ kurzoruTyp kurzoru, jeho vzhled.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti CursorType.

0 = žádný
1 = plný kříž
2 = svislá čára
Barva kurzoruBarva kurzoru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti CursorColor.

Typ umístění času kurzoruUmístění popisku času kurzoru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti CursorTimeLocation.

0 = nezobrazuje se
1 = zobrazuje se dole uvnitř plochy grafů
2 = zobrazuje se nahoře uvnitř plochy grafů
Barva popisku času kurzoruBarva popisku času kurzoru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti CursorTimeColor.

Povolit kurzor při autoposunuPovoluje kurzor i při zapnutém autoposunu.
Při dotazu žádat jen nutná data (optimalizovaně)Pokud je volba zapnuta, pak prohlížeč žádá trend server jen o nutná data, například při posunu časové osy o 1/4 délky bude prohlížeč žádat jen o data odpovídající této čtvrtině delky časové osy. Zbylá data má prohlížeč v bufferu od minulých dotazů.

Pokud je volba vypnuta, pak prohlížeč žádá při dotazu vždy o všechna data odpovídající celé délce časové osy.

Rozsah časové osy [sec]Rozsah (délka) časové osy prohlížeče.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ZoomTime.

Minimální rozsah čas.osy [sec]Minimální rozsah (délka) časové osy prohlížeče (není možno nastavit menší).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TimeZoomMin.

Maximální rozsah čas.osy [sec] (-1 = neomezeno)Maximální rozsah (délka) časové osy prohlížeče (není možno nastavit větší).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TimeZoomMax.

Maximální rozsah čas.osy pro popisky hodnot [sec]Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení hodnot bodů.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TimeZoomMaxForValues.

Maximální rozsah čas.osy pro zobrazení bodů [sec]Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení bodů.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TimeZoomMaxForPoints.

Rozsah hodnotové osyTyp nastavení rozsahu (minimum a maximum) hodnotové osy.
1 - každý trend dle svého minima a maxima - Rozsah hodnotové osy (minimum a maximum) je určen aktivním trendem (objektem tvTrend) podle jeho vlastností ValueMin a ValueMax.
2 - automaticky minimum, každý trend zvlášť - Rozsah hodnotové osy je určen aktivním trendem (objektem tvTrend). Minimum je počítáno automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů a maximum je dáno nastavením ValueMax.
3 - automaticky maximum, každý trend zvlášť - Rozsah hodnotové osy je určen aktivním trendem (objektem tvTrend). Maximum je počítáno automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů a minimum je dáno nastavením ValueMin.
4 - automaticky minimum a maximum, každý trend zvlášť - Rozsah hodnotové osy je určen aktivním trendem (objektem tvTrend). Minimum a maximum je počítáno automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů.
5 - automaticky minimum, stejné pro všechny trendy - Minimum na hodnotové ose je pro všechny trendy stejné a je počítáno automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů všech objektů tvTrend. Maximum je dáno nastavením ValueMax v aktivním objektu tvTrend.
6 - automaticky maximum, stejné pro všechny trendy - Maximum na hodnotové ose je pro všechny trendy stejné a je počítáno automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů všech objektů tvTrend. Minimum je dáno nastavením ValueMin v aktivním objektu tvTrend.
7 - automaticky minimum a maximum, stejné pro všechny trendy - Minimum a maximum na hodnotové ose je pro všechny trendy stejné a je počítáno automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů všech objektů tvTrend.
TrendArea:
Pozice X,YX-ová a Y-ová pozice plochy grafu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti X a Y.

Velikost Dx,DyŠířka a výška plochy grafu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Dx a Dy.

BarvaBarva plochy oblasti grafu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Color.

Typ třírozměrnostiTyp třírozměrnosti plochy oblasti grafu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Type3D.

Šířka třírozměrnostiŠířka 3-rozměrnosti plochy oblasti grafu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Width3D.

Viz také:
- Záložka TableView
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice