Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GraphView - záložka objektu TrendsView

Popis:
Nastavení grafického zobrazení trendů. Tyto konfigurátory nastavují grafický vzhled. Tento vzhled je vidět, pokud je konfigurátor Způsob prohlížení dat nastaven na grafický nebo vlastnost ViewMode je nastavena na "graph".

Tato záložka je v konfiguračním okně, které lze otevřít pomocí konfigurátoru PmiAx > ActiveX > Vlastnosti.

Konfigurační položky:
Barva pozadíBarva pozadí prohlížeče.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.BackgroundColor.

Typ kurzoruTyp kurzoru, jeho vzhled.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.CursorType.

0 = žádný
1 = plný kříž
2 = svislá čára
Barva kurzoruBarva kurzoru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.CursorColor.

Zobrazit čas kurzoruUmístění popisku času kurzoru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.CursorTimeLocation.

0 = nezobrazuje se
1 = zobrazuje se dole uvnitř plochy grafů
2 = zobrazuje se nahoře uvnitř plochy grafů
Barva popisku času kurzoruBarva popisku času kurzoru.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.CursorTimeColor.

Povolit kurzor při autoposunuPovoluje kurzor i při zapnutém autoposunu.
Při dotazu žádat jen nutná data (optimalizovaně)Pokud je volba zapnuta, pak prohlížeč žádá trend server jen o nutná data, například při posunu časové osy o 1/4 délky bude prohlížeč žádat jen o data odpovídající této čtvrtině delky časové osy. Zbylá data má prohlížeč v bufferu od minulých dotazů.

Pokud je volba vypnuta, pak prohlížeč žádá při dotazu vždy o všechna data odpovídající celé délce časové osy.

Rozsah časové osy [sec]Rozsah (délka) časové osy prohlížeče.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.ZoomTime.

Minimální rozsah čas.osy [sec]Minimální rozsah (délka) časové osy prohlížeče (není možno nastavit menší).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.TimeZoomMin.

Maximální rozsah čas.osy [sec] (-1 = neomezeno)Maximální rozsah (délka) časové osy prohlížeče (není možno nastavit větší).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.TimeZoomMax.

Maximální rozsah čas.osy pro popisky hodnot [sec]Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení hodnot bodů.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.TimeZoomMaxForValues.

Maximální rozsah čas.osy pro zobrazení bodů [sec]Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení bodů.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.TimeZoomMaxForPoints.

Rozsah hodnotové osyTyp nastavení rozsahu (minimum a maximum) hodnotové osy.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TrendsView.ValueZoomMode.

1 - každý trend dle svého minima a maxima - Vlastnost ValueMin a ValueMax se automaticky nenastavuje.
2 - automaticky minimum, každý trend zvlášť - Vlastnost ValueMin se nastavuje automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu. Vlastnost ValueMax se automaticky nenastavuje.
3 - automaticky maximum, každý trend zvlášť - Vlastnost ValueMin se automaticky nenastavuje. Vlastnost ValueMax se nastavuje automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu.
4 - automaticky minimum a maximum, každý trend zvlášť - Vlastnost ValueMin a ValueMax se nastavuje automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů tohoto trendu.
5 - automaticky minimum, stejné pro všechny trendy - Vlastnost ValueMin se nastavuje automaticky jako minimum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMin je pro všechny trendy stejné). Vlastnost ValueMax se automaticky nenastavuje.
6 - automaticky maximum, stejné pro všechny trendy - Vlastnost ValueMin se automaticky nenastavuje. Vlastnost ValueMax se nastavuje automaticky jako maximum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMax je pro všechny trendy stejné).
7 - automaticky minimum a maximum, stejné pro všechny trendy - Vlastnost ValueMin a ValueMax se nastavuje automaticky jako minimum/maximum hodnot zobrazených bodů všech trendů (ValueMin a ValueMax je pro všechny trendy stejné).
TrendArea:
Pozice X,YX-ová a Y-ová pozice plochy grafu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.X a tvTrendArea.Y.

Velikost Dx,DyŠířka a výška plochy grafu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.Dx a tvTrendArea.Dy.

BarvaBarva plochy oblasti grafu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.Color.

Typ třírozměrnostiTyp třírozměrnosti plochy oblasti grafu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.Type3D.

Šířka třírozměrnostiŠířka 3-rozměrnosti plochy oblasti grafu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti tvTrendArea.Width3D.

Viz také:
- Záložka TableView
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice