Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

General - záložka objektu TrendsView

Popis:
Základní nastavení prohlížeče trendů.

Tato záložka je v konfiguračním okně, které lze otevřít pomocí konfigurátoru PmiAx > ActiveX > Vlastnosti.

Konfigurační položky:
Způsob prohlížení datZobrazení buď formou tabulky hodnot nebo graficky.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti ViewMode.

grafický - grafický mód
tabulkový - tabulkový mód
AutoposunPovolení/zákaz Automatického skrolování.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Autoscroll.

Typ autoposunuTyp automatického skrolování.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AutoscrollType.

10 = skroluj na nejnovější hodnotu
11 = když nejnovější bod mimo, posuň se o délku
20 = na aktuální čas
21 = když aktuální čas mimo, posuň se o délku
30 = skroluj vždy o délku
Perioda dočítání datPerioda dočítaní dat v sekundách při zapnutém automatickém skrolování. Je možné zadat hodnotu jen větší nebo rovno 0.2 sekundy.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AutoscrollRate.

Způsob posunuJednotka hodnoty v konfigurátoru Velikost posunu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AutoscrollSizeUnit.

0 = o interval v sekundách
1 = o násobek délky čas. osy
Velikost posunuUrčuje, o jaký časový úsek se posune časová osa.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AutoscrollSize.

Maximální počet bodů zobrazených jedním průběhemMaximální počet zobrazených bodů v rozsahu prohlížeče jedním trendem (průběhem).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PointsMaxVisibleCount.

Maximální velikost bufferu pro body jednoho průběhu (trendu)Maximální velikost bufferu pro body jednoho průběhu (trendu).
Přepočítávat při rozsahu větším (včetně) nežPři tomto a větších rozsazích časové osy bude trend server provádět přepočet počítaných hodnot, pokud počet vrácených bodů v tomto rozsahu by překročil PointsMaxVisibleCount.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti TimeZoomMinForCompress.

Typ přepočtuTyp výpočtu počítaných hodnot

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti CompressType.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice