Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Control - záložka objektu TrendsView

Popis:
Nastavení konfiguračních záložek pro runtime. Editační stránky trendů jsou přístupné i za běhu runtime (voláním DlgTrends). Tyto stránky se skládají z několika záložek, zde v této konfiguraci se také určuje, které z těchto záložek budou přístupné v runtime módu.

Tato záložka je v konfiguračním okně, které lze otevřít pomocí konfigurátoru PmiAx > ActiveX > Vlastnosti.

Konfigurační položky:
Na pozici kliknutí myši zobrazit popisky
nezobrazit
jen u nejbližšího trendu
jen u aktivního trendu
všech trendů
- zobraz
hodnota
hodnota - název
hodnota - čas
hodnota - čas - název
Nastavit viditelnost záložek v editačních stránkách

Povolit záložku 'Souhrn'

Povolit záložku 'Základní'

Povolit záložku 'Připojení'

Povolit záložku 'Grafické objekty'

Vyberte záložku, která se zobrazí jako první
souhrn
základní
připojení
grafické objekty
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice