Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StartHeight - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Výška řádků tabulky. Vlastnost lze nastavovat kdykoli v průběhu práce s tabulkou.
Syntaxe:
StartHeight As Long
Volání:
oTable.StartHeight = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Výška buňky" tohoto objektu.

Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice