Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetRowPrivateData - metoda objektu PmTable

Popis:
Nastaví pomocnou hodnotu řádku.
Syntaxe:
SetRowPrivateData(Row As Long, Value As Variant)
Volání:
oTable.SetRowPrivateData row,value
Parametry:
Row(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům.
Value(Variant) Nová zapisovaná hodnota.
Poznámka:
Hodnota není tabulkou zobrazována, ani jinak vnitřně používaná. Projektant ji může využít k vlastním účelům. V hodnotě lze mít uložené například pomocné informace. Hodnota je při inicializaci Empty. Při zápisu si hodnotu zapamatuje a drží i při přidávání, mazání, atd.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice