Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetEditMode - metoda objektu PmTable

Popis:
Nastaví buňky do editačního režimu.
Syntaxe:
SetEditMode
Volání:
oTable.SetEditMode
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
 
Tato metoda způsobí, že právě označená buňka tabulky se dostane do editačního režimu, tzn. stejně jakoby se např. nad buňkou provedl dvojklik myší.
 
Metoda je funkční pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na hodnotu 1, 2 nebo 3.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice