Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetEditMode - metoda objektu PmTable

Popis:
Nastaví buňky do editačního režimu.
Syntaxe:
SetEditMode
Volání:
oTable.SetEditMode
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice