Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetColWidth - metoda objektu PmTable

Popis:
Nastaví šířku sloupce (v pixelech).
Syntaxe:
SetColWidth(Col As Long, Value As Long)
Volání:
oTable.SetColWidth col,width
Parametry:
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům.
Value(Long) Nová zapisovaná hodnota.
Poznámka:

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Viz také:
Příklad:
Nastaví šířky 5. sloupce
Dim oTable
Set oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx
oTable.SetColWidth 4, 80
oTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice