Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetColPrivateData - metoda objektu PmTable

Popis:
Nastaví pomocnou hodnotu sloupce.
Syntaxe:
SetColPrivateData(Col As Long, Value As Variant)
Volání:
oTable.SetColPrivateData col,value
Parametry:
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům.
Value(Variant) Nová zapisovaná hodnota.
Poznámka:
Hodnota není tabulkou zobrazována, ani jinak vnitřně používaná. Projektant ji může využít k vlastním účelům. V hodnotě lze mít uložené například pomocné informace. Hodnota je při inicializaci Empty. Při zápisu si hodnotu zapamatuje a drží i při přidávání, mazání, atd.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice