Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetCellTextAlignVert - metoda objektu PmTable

Popis:
Nastaví vertikální (svislé) zarovnání textu buňky.
Syntaxe:
SetCellTextAlignVert(Row As Long, Col As Long, Value As Long)
Volání:
oTable.SetCellTextAlignVert row,col,1
Parametry:
Row(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům.
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům.
Value(Long) Nová zapisovaná hodnota.
0 - Nahoru
1 - Doprostřed
2 - Dolů
Poznámka:

V parametrech Row a Col není možno zadat zároveň hodnotu -3, pokud je zadána v jednom z parametrů, pak již nesmí být použita ve druhém.

Aby se změna projevila vizuálně, musí se následně volat metoda Draw.

 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Nastaví vertikální zarovnání textu 2. řádku.
Dim oTable
Set oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx
oTable.SetCellTextAlignVert 1,-3,1
oTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice