Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetCellText - metoda objektu PmTable

Popis:
Nastaví text buňky.
Syntaxe:
SetCellText(Row As Long, Col As Long, Value As String)
Volání:
oTable.SetCellText row, col, value
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (počítáno včetně fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (počítáno včetně fixní části).
Value(String) Nová zapisovaná hodnota.
Poznámka:

V parametrech Row a Col není možno zadat zároveň hodnotu -3, pokud je zadána v jednom z parametrů, pak nelze použít ve druhém.

Aby se změna projevila vizuálně, musí se následně volat metoda Draw.

 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
Příklad:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice