Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetCellForeColor - metoda objektu PmTable

Popis:
Nastaví barvu textu buňky (případně celých sloupců a řádků).
Syntaxe:
SetCellForeColor(Row As Long, Col As Long, Value As String)
Volání:
oTable.SetCellForeColor row, col, "#000000" 'nastavení barvy jako RGB String
Parametry:
Row(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům.
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům.
Value(String) Nová zapisovaná hodnota.
Poznámka:
RGB String představující barvu je ve tvaru "#RRGGBB".

V parametrech Row a Col není možno zadat zároveň hodnotu -3, pokud je zadána v jednom z parametrů, pak již nesmí být použita ve druhém.

 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Nastaví barvu textu 2. řádku
Dim oTable
Set oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx
oTable.SetCellForeColor 1, -3, "#ff0000" 'Red
oTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice