Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetCellForeColor - metoda objektu PmTable

Popis:
Nastaví barvu textu buňky (případně celých sloupců a řádků).
Syntaxe:
SetCellForeColor(Row As Long, Col As Long, Value As String)
Volání:
oTable.SetCellForeColor row, col, "#000000" 'nastavení barvy jako RGB String
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (počítáno včetně fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (počítáno včetně fixní části).
Value(String) Nová zapisovaná hodnota.
Poznámka:
RGB String (představuje barvu) je ve tvaru "#RRGGBB".

V parametrech Row a Col není možno zadat zároveň hodnotu -3, pokud je zadána v jednom z parametrů, pak nelze použít ve druhém.

 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Nastaví barvu textu 2. řádku
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx;
oTable.SetCellForeColor(1, -3, "#ff0000");  //Red
oTable.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice