Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetCellEditable - metoda objektu PmTable

Popis:
Povoluje/zakazuje možnost editace buňky (případně celých sloupců a řádků).
Syntaxe:
SetCellEditable(Row As Long, Col As Long, Value As Boolean)
Volání:
oTable.SetCellEditable row, col, true
Parametry:
Row(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům.
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům.
Value(Boolean)
true - povolení editace
false - zákaz editace
Poznámka:
Metoda je funkční, jen pokud je vlastnost Interaction nastavena na hodnotu 3.
 
Implicitně je nastaven zákaz editace buňky.
 
V parametrech Row a Col není možno zadat zároveň hodnotu -3, pokud je zadána v jednom z parametrů, pak již nesmí být použita ve druhém.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Nastavení editovatelnosti buněk v 8. sloupci (počítáno včetně fixní části)
Dim oTable
Set oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx
oTable.Interaction = 3
oTable.SetCellEditable -1, 7, true
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice