Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RowFirstVisible - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Index řádku, který bude zobrazen jako první za fixními řádky (indexováno od 0).
Syntaxe:
RowFirstVisible As Long
Volání:
n = oTable.RowFirstVisible
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Slouží např. pro automatické skrolování v tabulce.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice