Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ResizeColEnabled - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Povolení/zákaz měnit šířku sloupce tažením myši za okraje sloupce.
Syntaxe:
ResizeColEnabled As Long
Volání:
oTable.ResizeColEnabled = 1
Hodnoty:
0 - není povoleno měnit šířku sloupce
1 - je povoleno měnit šířku sloupce
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Umožnit změnu šířky sloupců tažením myší" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice