Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsCellFocused - metoda objektu PmTable

Popis:
Zjistí, zda některá z buněk tabulky (mimo fixní části) má fokus.
Syntaxe:
IsCellFocused As Boolean
Volání:
b = oTable.IsCellFocused()
Vrácená hodnota:
true - Pokud má některá z buněk tabulky (mimo fixní části) fokus.
false - V jiném případě
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice