Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Interaction - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Typ ovládání tabulky.
Syntaxe:
Interaction As Long
Volání:
oTable.Interaction = n
Hodnoty:
0 - Žádnou buňku nelze označit ani editovat
1 - Všechny nefixní buňky lze pouze označit (vyvolá se událost CellClicked). Klávesa Enter (nebo dvojklik myší) vyvolá událost CellEditRequested, ale do editačního módu se nepřechází.
2 - Všechny nefixní buňky lze pouze označit (vyvolá se událost CellClicked) a editovat (klávesa Enter nebo dvojklik myší). Při přechodu do editace je vyvolána událost CellEditRequested. Editace buňky se ukončí stisknutím klávesy Enter (vyvolá se událost CellEdited).
3 - Všechny nefixní buňky lze pouze označit (vyvolá se událost CellClicked). Editovat lze pouze ty buňky, ve kterých byla editace povolena metodou SetCellEditable. Implicitně je nastaven zákaz editace buňky.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Editační mód" tohoto objektu.

Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice