Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Grid - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Povolení vykreslování mřížky nefixních buněk.
Syntaxe:
Grid As Boolean
Volání:
oTable.Grid = b
Hodnoty:
true - Mřížka buněk BUDE vykreslena
false - Mřížka buněk NEBUDE vykreslena
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, musí se následně volat metoda Draw.

Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice