Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetRowPrivateData - metoda objektu PmTable

Popis:
Vrací pomocnou hodnotu řádku.
Syntaxe:
GetRowPrivateData(Row As Long) As Variant
Volání:
vValue = oTable.GetRowPrivateData(row)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední řádek.

Poznámka:

Hodnota není tabulkou zobrazována, ani jinak vnitřně používaná. Projektant ji může využít k vlastním účelům.

V hodnotě lze mít uložené například pomocné informace. Hodnota je při inicializaci Empty.

Při zápisu si hodnotu zapamatuje a drží i při přidávání, mazání, atd.

 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice