Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetColWidth - metoda objektu PmTable

Popis:
Vrací šířku sloupce (v pixelech).
Syntaxe:
GetColWidth(Col As Long) As Long
Volání:
nWidth = oTable.GetColWidth(col)
Parametry:
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední sloupec.

Poznámka:

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Viz také:
Příklad:
Zjistí šířku 5. sloupce
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx;
var nWidth = oTable.GetColWidth(4);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice