Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetColPrivateData - metoda objektu PmTable

Popis:
Vrací pomocnou hodnotu sloupce.
Syntaxe:
GetColPrivateData(Col As Long) As Variant
Volání:
vValue = oTable.GetColPrivateData(col)
Parametry:
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední sloupec.

Poznámka:
Hodnota není tabulkou zobrazována, ani jinak vnitřně používaná. Projektant ji může využít k vlastním účelům. V hodnotě lze mít uložené například pomocné informace. Hodnota je při inicializaci Empty. Při zápisu si hodnotu zapamatuje a drží i při přidávání, mazání, atd.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice