Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCellTextAlign - metoda objektu PmTable

Popis:
Vrací zarovnání textu buňky
Syntaxe:
GetCellTextAlign(Row As Long, Col As Long) As Long
Volání:
nAlign = oTable.GetCellTextAlign(row, col)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední řádek.

Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední sloupec.

Vrácená hodnota:
0 - Vlevo
1 - Doprostřed
2 - Vpravo
Poznámka:

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Příklad:
Vyčtení zarovnání textu buňky v 2. řádku a 5. sloupci.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx;
var nAlign = oTable.GetCellTextAlign(1, 4);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice