Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCellText - metoda objektu PmTable

Popis:
Vrací text buňky.
Syntaxe:
GetCellText(Row As Long, Col As Long) As String
Volání:
sText = oTable.GetCellText(row,col)
Parametry:
Row(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední řádek.

Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední sloupec.

Poznámka:

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Viz také:
Příklad:
Zkopírování textu buňky v 2. řádku a 5. sloupci do buňky o řádek níže.
Dim oTable, sCell
Set oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx
sCell = oTable.GetCellText(1, 4)
oTable.SetCellText 2, 4, sCell
oTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice