Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCellForeColor - metoda objektu PmTable

Popis:
Vrací barvu textu buňky.
Syntaxe:
GetCellForeColor(Row As Long, Col As Long) As String
Volání:
sColor = oTable.GetCellForeColor(row, col) 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Parametry:
Row(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index řádku (indexováno od 0). Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0). Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Poznámka:
RGB String představující barvu je ve tvaru "#RRGGBB".
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web Obrazy.
Příklad:
Vyčtení barvy textu buňky v 2. řádku a 5. sloupci.
Dim oTable, sColor
Set oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx
sColor = oTable.GetCellForeColor(1, 4)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice