Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCellEditable - metoda objektu PmTable

Popis:
Vrací příznak zda je povolena editace buňky.
Syntaxe:
GetCellEditable(Row As Long, Col As Long) As Boolean
Volání:
bEditable = oTable.GetCellEditable(row, col)
Parametry:
Row(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index řádku (indexováno od 0). Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0). Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Poznámka:
Metoda je funkční, jen pokud je vlastnost Interaction nastavena na hodnotu 3.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web Obrazy.
Příklad:
Zjištění editovatelnosti buňky v 2. řádku a 5. sloupci.
Dim oTable, bEditable
Set oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx
oTable.Interaction = 3
bEditable = oTable.GetCellEditable(1, 4)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice