Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCellEditable - metoda objektu PmTable

Popis:
Vrací příznak zda je povolena editace buňky.
Syntaxe:
GetCellEditable(Row As Long, Col As Long) As Boolean
Volání:
bEditable = oTable.GetCellEditable(row, col)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední řádek.

Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední sloupec.

Poznámka:
Metoda je funkční pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na hodnotu 3.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Zjistí editovatelnost buňky v 2. řádku a 5. sloupci.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bEditable;
var oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx;
oTable.Interaction = 3;
bEditable = oTable.GetCellEditable(1, 4);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice