Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ForeColor - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Přednastavená barva textů nefixních buněk tabulky.

Tuto barvu mají všechny nefixní buňky tabulky, kterým nebyla barva nastavena explicitně metodou SetCellForeColor.

Syntaxe:
ForeColor As String
Volání:
oTable.ForeColor = "#000000" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTable.ForeColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Implicitní barva textů" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, musí se následně volat metoda Draw.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice