Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Font - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Písmo nefixních buněk tabulky.

Vlastnost vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.

Syntaxe:
Font As Object
Volání:
Set o = oTable.Font
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy v jazyce JavaScript.
Příklad:
Dim oTable
Set oTable = oAx.Acx
oTable.Font.Name = "MS Sans Serif"
oTable.Font.Size = 12
oTable.Font.Italic = true
oTable.Font.Bold = false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice