Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FocusedCellText - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Hodnota označené buňky (aktuální buňky, která má fokus).
Syntaxe:
FocusedCellText As String
Volání:
s = oTable.FocusedCellText
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, musí se následně volat metoda Draw.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice