Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FocusVisible - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Umožnění vypnutí standardního orámovaní fokusované buňky. Focusovaná buňka je určená vlastnostmi FocusedCol a FocusedRow. Vhodné pro případ, že zobrazení této buňky bude řešit projektant sám.
Syntaxe:
FocusVisible As Boolean
Volání:
b = oTable.FocusVisible
Hodnoty:
true (přednastaveno) - orámování je zapnuto
false - orámování je vypnuto
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice