Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FixedFont - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Písmo fixních buněk tabulky.

Vlastnost vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.

Syntaxe:
FixedFont As Object
Volání:
Set o = oTable.FixedFont
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy v jazyce JavaScript.
Viz také:
Příklad:
Dim oTable
Set oTable = oAx.Acx
oTable.FixedFont.Name = "MS Sans Serif"
oTable.FixedFont.Size = 12
oTable.FixedFont.Italic = false
oTable.FixedFont.Bold = true
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice