Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FixedFont - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Písmo fixních buněk tabulky.

Vlastnost vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.

Syntaxe:
FixedFont As Object
Volání:
Set o = oTable.FixedFont
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx;

oTable.FixedFont.Name = "MS Sans Serif";
oTable.FixedFont.Size = 12;
oTable.FixedFont.Italic = false;
oTable.FixedFont.Bold = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice