Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FixedBackColor - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Přednastavená barva pozadí fixních buněk tabulky.

Tuto barvu mají všechny fixní buňky tabulky, kterým nebyla barva nastavena explicitně metodou SetCellBackColor.

Syntaxe:
FixedBackColor As String
Volání:
oTable.FixedBackColor = "#ffffff" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTable.FixedBackColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva pozadí" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice