Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dim - metoda objektu PmTable

Popis:
Počáteční konfigurace tabulky.
Syntaxe:
Dim(Cols As Long, Rows As Long, FixedCols As Long, FixedRows As Long, CellWidth As Integer, CellHeight As Integer, Interaction As Long, Grid As Boolean) As Long
Volání:
n = oTable.Dim(Cols, Rows, FixedCols, FixedRows, CellWidth, CellHeight, Interaction, Grid)
Parametry:
Cols(Long) Počet sloupců. Viz také: Cols
Rows(Long) Počet řádků. Viz také: Rows
FixedCols(Long) Počet pevných sloupců. Viz také: FixedCols
FixedRows(Long) Počet pevných řádků. Viz také: FixedRows
CellWidth(Integer) Šířka každé buňky. Viz také: StartWidth
CellHeight(Integer) Výška každé buňky. Viz také: StartHeight
Interaction(Long) Typ ovládání tabulky uživatelem. Viz také: Interaction
Grid(Boolean) Mřížka buněk. Viz také: Grid
Poznámka:

Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice