Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColWidth - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Šířka sloupce tabulky (v pixelech).

Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodami SetColWidth a GetColWidth.

Syntaxe:
ColWidth(Col As Long) As Long
Volání:
oTable.ColWidth(col) = n
Parametry:
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy v jazyce JavaScript.

Viz také:
Příklad:
Nastaví šířku 5. sloupce na 80 pixelů
oTable.ColWidth(4) = 80
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice