Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ColPrivateData - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Pomocná hodnota sloupce.

Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodami SetColPrivateData a GetColPrivateData.

Syntaxe:
ColPrivateData(Col As Long) As Variant
Volání:
oTable.ColPrivateData(col) = v
Parametry:
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Hodnota není tabulkou zobrazována, ani jinak vnitřně používaná. Projektant ji může využít k vlastním účelům.

V hodnotě lze mít uložené například pomocné informace. Hodnota je při inicializaci Empty.

Při zápisu si hodnotu zapamatuje a drží i při přidávání, mazání, atd.

 
Tato vlastnost není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice