Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellTextAlignVert - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Vertikální (svislé) zarovnání textu buňky (případně celých sloupců a řádků)

Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodami SetCellTextAlignVert a GetCellTextAlignVert.

Syntaxe:
CellTextAlignVert(Row As Long, Col As Long) As Long
Volání:
oTable.CellTextAlignVert(row, col) = x
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (počítáno včetně fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (počítáno včetně fixní části).
Hodnoty:
0 - Nahoru
1 - Doprostřed
2 - Dolů
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice