Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellForeColor - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Barva textu buňky tabulky (případně celých sloupců a řádků).

Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodami SetCellForeColor a GetCellForeColor.

Syntaxe:
CellForeColor(Row As Long, Col As Long) As String
Volání:
oTable.CellForeColor(row, col) = "#000000" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTable.CellForeColor(row, col) 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (počítáno včetně fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (počítáno včetně fixní části).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Tato vlastnost není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice