Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellEditable - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Zjistí/nastaví možnosti editace buňky (případně celých sloupců a řádků).

Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodami SetCellEditable a GetCellEditable.

Syntaxe:
CellEditable(Row As Long, Col As Long) As Boolean
Volání:
b = oTable.CellEditable(row, col)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (bez fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (bez fixní části).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Vlastnost je funkční pouze pokud je pomocí vlastnosti Interaction nastaven typ ovládání tabulky na hodnotu 3. V parametrech Row a Col není možno zadat zároveň hodnotu -3, pokud je zadána v jednom z parametrů, pak nelze použít ve druhém.

Tato vlastnost není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice