Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellBackColor - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Barva pozadí buňky (případně celých sloupců a řádků).

Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodami SetCellBackColor a GetCellBackColor.

Syntaxe:
CellBackColor(Row As Long, Col As Long) As String
Volání:
oTable.CellBackColor(row, col) = "#ffffff" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oTable.CellBackColor(row, col) 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům (bez fixní části).
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (bez fixní části).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

Tato vlastnost není funkční pro Web obrazy v jazyce JavaScript.

Příklad1:
Nastaví barvu prvního řádku
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oTable
Set oTable = pMe.Acx
oTable.CellBackColor(0, -3) = "#ffffff"  'White
oTable.Draw
Příklad2:
Nastaví barvu buňky v 2. řádku a 3. sloupci
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oTable
Set oTable = pMe.Acx
oTable.CellBackColor(1, 2) = "#c0c0c0"  'LightGray
oTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice