Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmTable (Tabulka)

Popis:
Viz: PmTable - Podrobný popis objektu
 
Tento ActiveX objekt slouží pro zobrazení a případně k editaci libovolných dat formou tabulky.
Vlastnosti a metody:
BackColor Přednastavená barva pozadí nefixních buněk tabulky
ColFirstVisible Index sloupce, který bude zobrazen jako první za fixními sloupci
Cols Počet všech sloupců tabulky
Dim Počáteční konfigurace tabulky
Draw Překreslení tabulky
FillFromInfo Načtení dat z objektu zobrazitelného v INFO systému
FitWidth Přizbůsobení šířky sloupců aktuální šířce tabulky
FixedBackColor Přednastavená barva pozadí fixních buněk tabulky
FixedCols Počet fixních sloupců tabulky
FixedFont Písmo fixních buněk tabulky
FixedForeColor Přednastavená barva textu fixních buněk tabulky
FixedRows Počet fixních řádků tabulky
FocusedCellText Hodnota označené buňky
FocusedCol Index sloupce označené buňky
FocusedRow Index řádku označené buňky
FocusVisible Umožnění vypnutí standardního orámovaní fokusované buňky
Font Písmo nefixních buněk tabulky
ForeColor Přednastavená barva textů nefixních buněk tabulky
GetColPrivateData Vrací pomocnou hodnotu sloupce
GetColWidth Vrací šířku sloupce (v pixelech)
GetRowPrivateData Vrací pomocnou hodnotu řádku
Grid Povolení vykreslování mřížky nefixních buněk
InsertRow Vložení nového řádku do tabulky
Interaction Typ ovládání tabulky
IsCellFocused Zjistí, zda buňka má fokus
RemoveRow Odstraní řádek tabulky
ResizeColEnabled Povolení/zákaz měnit šířku sloupce
RowFirstVisible Index řádku, který bude zobrazen jako první za fixními řádky
Rows Počet všech řádků tabulky
SetColPrivateData Nastaví pomocnou hodnotu sloupce
SetColWidth Nastaví šířku sloupce (v pixelech)
SetEditMode Nastaví buňky do editačního režimu
SetFocus Vynucené získání fokusu
SetRowPrivateData Nastaví pomocnou hodnotu řádku
StartHeight Výška řádku
StartWidth Přednastavená šířka sloupců
Metody pro nastavení buňky (Cell) tabulky:
GetCellBackColor Vrací barvu pozadí buňky
GetCellEditable Vrací příznak zda je povolena editace buňky
GetCellForeColor Vrací barvu textu buňky
GetCellText Vrací text buňky
GetCellTextAlign Vrací zarovnání textu buňky
GetCellTextAlignVert Vrací vertikální (svislé) zarovnání textu buňky
SetCellBackColor Nastaví barvu pozadí buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellEditable Povoluje/zakazuje možnost editace buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellForeColor Nastaví barvu textu buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellText Nastaví text buňky
SetCellTextAlign Nastaví horizontální (vodorovné) zarovnání textu buňky
SetCellTextAlignVert Nastaví vertikální (svislé) zarovnání textu buňky
Zastaralé vlastnosti a metody:
CellBackColor Barva pozadí buňky (případně celých sloupců a řádků)
CellEditable Možnost editace buňky tabulky (případně celých sloupců a řádků)
CellForeColor Barva textu buňky tabulky (případně celých sloupců a řádků)
CellText Textová hodnota buňky
CellTextAlign Zarovnání horizontální (vodorovné) textu buňky (případně celých sloupců a řádků)
CellTextAlignVert Vertikální (svislé) zarovnání textu buňky (případně celých sloupců a řádků)
ColPrivateData Pomocná hodnota sloupce
ColWidth Šířka sloupce tabulky (v pixelech)
RowPrivateData Pomocná hodnota řádku
Události:
CellClicked Vyvolá se při kliknutí na buňku
CellEdited Vyvolá se při ukončení editace buňky
CellEditRequested Vyvolá se při započetí editace buňky
CellFocusChanged Vyvolá se při změně fokusu buňky
CellTextChange Vyvolá se při změně právě editovaného textu
FixedCellClicked Vyvolá se kliknutím levého tlačítka myši na fixní buňku
KillFocus Vyvolá se při ztrátě fokusu
OnDataUpdate Vyvolá se při požadavku na data při tažení scrollbaru
SetFocus Vyvolá se při získání fokusu
Konfigurační okna:
Fonts and Texts Nastavení písma textů a vlastností buňek tabulky
General Základní nastavení objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice