Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Inicializace tabulky

Příklad provede inicializaci tabulky se čtyřmi sloupci a 101 řádky.

V proměnné Rows mějme počet řádků tabulky, v proměnné oAx mějme grafický prvek PmiAx umístěný v obrazu.

Příklad:
Dim Cols, Minimum, Maximum, i, oAxTable
Set oAxTable = oAx.Acx
Cols = 4
Minimum = 20
Maximum = 90
oAxTable.Dim Cols, Rows, 1, 1, 100, 20, 3, true
  
' Nastavení implicitního písma tabulky:
oAxTable.Font.Name = "Arial"
oAxTable.Font.Size = 10
oAxTable.Font.Bold = false
oAxTable.Font.Italic = false
  
' Nastavení písma fixní části tabulky:
oAxTable.FixedFont.Name = "Courier"
oAxTable.FixedFont.Size = 12
oAxTable.FixedFont.Bold = true
oAxTable.FixedFont.Italic = true
  
' Nastavení barev tabulky:
oAxTable.BackColor = "#ffffff" 'nastavení barvy jako RGB String
oAxTable.ForeColor = "#000000"
oAxTable.FixedForeColor = "#000000"
oAxTable.FixedBackColor = "#00ff00"
  
' Zarovnání textu buněk tabulky:
For i=0 To Cols-1
  oAxTable.SetCellTextAlign i, -3, 1
Next
  
' Vyplnění hlavičky tabulky:
oAxTable.SetCellText 1, 0, "Teplota"
oAxTable.SetCellText 2, 0, "Minimum"
oAxTable.SetCellText 3, 0, "Maximum"
  
oAxTable.SetCellForeColor 2, -3, "#0000d0" 'nastavení barvy jako RGB String
oAxTable.SetCellForeColor 3, -3, "#ff0000"
For i=1 To (Rows-1)
  oAxTable.SetCellText 1, i, "Kotel" & i
  oAxTable.SetCellText 2, i, Minimum
  oAxTable.SetCellText 3, i, Maximum
Next
  
' Nastavení možnosti editace sloupců tabulky:
oAxTable.SetCellEditable 1, -3, 0
oAxTable.SetCellEditable 2, -3, 2
oAxTable.SetCellEditable 3, -3, 2
oAxTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice