Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Inicializace tabulky

Příklad provede inicializaci tabulky se čtyřmi sloupci a 101 řádky.

V proměnné Rows mějme počet řádků tabulky, v proměnné oAx mějme grafický prvek PmiAx umístěný v obrazu.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
var oAxTable = pMe.Acx;
var nRows = 101;
var nCols = 4;
var Minimum = 20;
var Maximum = 90;

oAxTable.Dim(nCols, nRows, 1, 1, 100, 20, 3, true);

//Nastavení implicitního písma tabulky:
oAxTable.Font.Name = "Arial";
oAxTable.Font.Size = 10;
oAxTable.Font.Bold = false;
oAxTable.Font.Italic = false;

//Nastavení písma fixní části tabulky:
oAxTable.FixedFont.Name = "Courier";
oAxTable.FixedFont.Size = 12;
oAxTable.FixedFont.Bold = true;
oAxTable.FixedFont.Italic = true;

//Nastavení barev tabulky:
oAxTable.BackColor = "#ffffff";  //nastavení barvy jako RGB String
oAxTable.ForeColor = "#000000";
oAxTable.FixedForeColor = "#000000";
oAxTable.FixedBackColor = "#00ff00";

//Zarovnání textu buněk tabulky:
for (i = 0; i < nCols; i++)
  oAxTable.SetCellTextAlign(-3, i, 1);

//Vyplnění hlavičky tabulky:
oAxTable.SetCellText(0, 1, "Teplota");
oAxTable.SetCellText(0, 2, "Minimum");
oAxTable.SetCellText(0, 3, "Maximum");

oAxTable.SetCellForeColor(-3, 2, "#0000d0");  //nastavení barvy jako RGB String
oAxTable.SetCellForeColor(-3, 3, "#ff0000");

for (i = 1; i < nRows; i++)
{
  oAxTable.SetCellText(i, 0, "Kotel" + i);
  oAxTable.SetCellText(i, 1, Pm.Round(Pm.Random(0, 100), 1));
  oAxTable.SetCellText(i, 2, Minimum);
  oAxTable.SetCellText(i, 3, Maximum);
}

//Nastavení možnosti editace sloupců tabulky:
oAxTable.SetCellEditable(-3, 0, 0);
oAxTable.SetCellEditable(-3, 1, 2);
oAxTable.SetCellEditable(-3, 2, 2);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice