Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Plnění tabulky

Příklad provede plnění sloupce Teplota tabulky v příkladu inicializace tabulky hodnotami a následné zbarvení buněk tohoto sloupce vzhledem k sloupcům Minimum a Maximum.

V proměnné oAx mějme grafický prvek PmiAx umístěný v editoru obrazu (tento grafický prvek je nastaven na ActiveX objekt PmTable).

Příklad:
Dim i, Teplota, Minimum, Maximum, oAxTable
Set oAxTable = oAx.Acx
' *** Vyplnění sloupce "Teplota" náhodnými hodnotami
For i=0 To (Rows-2)
  oAxTable.SetCellText 1, i, CInt(Rnd * 100)
Next
  
' *** Kontrola mezí hodnot
For i=1 To (Rows-1)
  Teplota = CInt(oAxTable.GetCellText(1, i))
  Minimum = CInt(oAxTable.GetCellText(2, i))
  Maximum = CInt(oAxTable.GetCellText(3, i))
  If (Teplota > Minimum) And (Teplota < Maximum) Then
    oAxTable.SetCellBackColor 1, i, "#ffffff" 'nastavení barvy jako RGB String
  Else
    If Teplota <= Minimum Then
      oAxTable.SetCellBackColor 1, i, "#a8ccf0" 'LightBlue
    Else
      oAxTable.SetCellBackColor 1, i, "#ff6868" 'LightRed
    End If
  End If
Next
  
oAxTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice