Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Plnění tabulky

Příklad provede plnění sloupce Teplota tabulky v příkladu inicializace tabulky hodnotami a následné zbarvení buněk tohoto sloupce vzhledem k sloupcům Minimum a Maximum.

V proměnné oAx mějme grafický prvek PmiAx umístěný v editoru obrazu (tento grafický prvek je nastaven na ActiveX objekt PmTable).

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i, Temperature, Minimum, Maximum;
var oAxTable = pMe.Acx;
var nRows = oAxTable.Rows - 1;

oAxTable.SetCellText(0, 0, "Temperature");
oAxTable.SetCellText(0, 1, "Minimum");
oAxTable.SetCellText(0, 2, "Maximum");

//*** Vyplnění sloupce "Temperature" náhodnými hodnotami
Minimum = 20;
Maximum = 80;
for (i = 1; i <= nRows; i++)
{
  oAxTable.SetCellText(i, 0, Pm.Round(Pm.Random(0, 100), 1));
  oAxTable.SetCellText(i, 1, Minimum);
  oAxTable.SetCellText(i, 2, Maximum);
}

//*** Kontrola mezí hodnot
for (i = 1; i <= nRows; i++)
{
  Temperature = Pm.Round(oAxTable.GetCellText(i, 0), 1);
  Minimum = Pm.Round(oAxTable.GetCellText(i, 1), 1);
  Maximum = Pm.Round(oAxTable.GetCellText(i, 2), 1);

  //nastavení barvy jako RGB String (LightBlue nebo LightRed)
  oAxTable.SetCellBackColor(i, 0, Temperature > Minimum ? "#a8ccf0" : "#ff6868");
}
oAxTable.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice