Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Testování obsahu buňky tabulky

Příklad nastaví fokus na buňku 11 řádku a 11 sloupce tabulky pokud je hodnota této buňky menší než 20.

V proměnné oAx mějme grafický prvek PmiAx umístěný v editoru obrazu (tento grafický prvek je nastaven na ActiveX objekt PmTable).

Příklad:
Dim TextOfCell, oAxTable
Set oAxTable = oAx.Acx
oAxTable.FocusedCol = 11
oAxTable.FocusedRow = 11
TextOfCell = oAxTable.FocusedCellText
If CInt(TextOfCell) < 20 Then
  oAxTable.RowForeColor = "#ff0000" 'nastavení barvy jako RGB String
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice