Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Testování obsahu buňky tabulky

Nastaví fokus na buňku 11 řádku a 2 sloupce tabulky pokud je hodnota této buňky menší než 20.

V proměnné oAx mějme grafický prvek PmiAx umístěný v editoru obrazu (tento grafický prvek je nastaven na ActiveX objekt PmTable).

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var TextOfCell;
var oAxTable = pMe.Acx;

oAxTable.FocusedRow = 11;
oAxTable.FocusedCol = 2;
TextOfCell = Pm.ToNumber(oAxTable.FocusedCellText);
//nastavení barvy jako RGB String
oAxTable.SetCellForeColor(11, 2, TextOfCell < 20 ? "#ff0000" : "#000000");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice