Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Úprava počtu řádků tabulky

Příklad změní počet řádků tabulky na právě 20 řádků a zobrazí jako první sloupec/řádek za fixovanými sloupci/řádky první nefixovaný sloupec/řádek tabulky (s indexem rovným počtu fixních řádku/sloupců).

V proměnné oAx mějme grafický prvek PmiAx umístěný v editoru obrazu (tento grafický prvek je nastaven na ActiveX objekt PmTable).

Příklad:
Dim nRows, oAxTable, i
Set oAxTable = oAx.Acx
nRows = oAxTable.Rows
If nRows > 20 Then
  For i=21 To nRows
    oAxTable.RemoveRow - 1
  Next
Else
  If nRows > 20 Then
    For i=nRows To 19
      oAxTable.InsertRow - 1
    Next
  End If
End If
oAxTable.RowFirstVisible = oAxTable.FixedRows
oAxTable.ColFirstVisible = oAxTable.FixedCols
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice