Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Úprava počtu řádků tabulky

Příklad změní počet řádků tabulky na právě 20 řádků a zobrazí jako první sloupec/řádek za fixními sloupci/řádky první nefixní sloupec/řádek tabulky (s indexem rovným počtu fixních řádku/sloupců).

V proměnné oAx mějme grafický prvek PmiAx umístěný v editoru obrazu (tento grafický prvek je nastaven na ActiveX objekt PmTable).

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i, nRows;
var oAxTable = pMe.Acx;
if (nRows > 20)
{
  for (i = 21; i < nRows; i++)
    oAxTable.RemoveRow(-1);
}
else
{
  if (nRows < 20)
  {
    for (i = nRows; i < 19; i++)
      oAxTable.InsertRow(-1);
  }
}
oAxTable.RowFirstVisible = oAxTable.FixedRows;
oAxTable.ColFirstVisible = oAxTable.FixedCols;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice