Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

KillFocus - událost objektu PmTable

Popis:
Událost je vyvolána při ztráte fokusu celého prvku PmTable, například kliknutím myši na jiný grafický prvek v obraze.
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
Poznámka:
Událost je vyvolána pouze pokud vlastnost Interaction je nastavena na hodnotu 1, 2 nebo 3.
 
Tato událost zatím není funkční pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice