Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FixedCellClicked - událost objektu PmTable

Popis:
Událost je vyvolána kliknutím levého tlačítka myši na fixní buňku.
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
nRow(Long) Řádek kliknuté buňky.
nCol(Long) Sloupec kliknuté buňky.
Ctrl(Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Ctrl.
Shift(Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Shift.
Alt(Boolean) Indikace současného stisknutí klávesy Alt.
Poznámka:
Událost je vyvolána jen pokud je vlastnost Interaction nastavena na hodnotu 1, 2 nebo 3.
 
Tato událost je funkční i pro Web Obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice