Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellTextChange - událost objektu PmTable

Popis:
Událost je vyvolána při změně právě editovaného textu. Používá se k okamžité změně právě editovaného textu a umožňuje tak kontrolu údajů již při editaci. Událost je vyvolána právě v čase po události CellEditRequested a před událostí CellEdited.
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
nRow(Long) Řádek editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
nCol(Long) Sloupec editované buňky (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části)
sOldText(String) Starý text před vyvoláním této události.
sText[pro čtení i zápis] (String) Editovaný a požadovaný text. Nastavení závisí na hodnotě parametru bChange.
sErrorText[pro čtení i zápis] (String) Možnost zadat text chybového hlášení, například špatné heslo, atd.
bChange[pro čtení i zápis] (Boolean) Možnost optimalizovat editaci: pokud je hodnota parametru změněna na true, pak nastaví se text sText, v jiném případě ne.
bShowAlertDialog[pro čtení i zápis] (Boolean) Pokud je nastaveno na true, pak se objeví varovné okno s textem zadaným v sErrorText.
Poznámka:
Tato událost zatím není funkční pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice